วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)อบรมการทำโปรแกรม Arasma

อบรมการผลิตสื่อ CAI ณ โรงเรียนเทคโนโลยีสมุทรปราการ


เข้าร่วมประชุมครู


วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบรมพัฒนาตนเอง

อบรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาประกวดผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในสถานศึกษา